แฟ้มบุคคล 07

พ.ต.อ.สนธยา แสงเภา

สมาชิกวุฒิสภา สรรหา ภาคเอกชน

วันเดือนปีเกิด
•15 กรกฎาคม 2489

คุณวุฒิ
•นิติศาสตร์บัณฑิต (ม.ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี)
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ม.รามคำแหง)
• หลักสูตรนักเรียนจ่าทหารเรือ

สถานที่ติดต่อ
• 99/135 หมู่บ้านพฤกชาติ ซ.พฤกษชาติ ถ.รามคำแหง 118
แยก 11 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

อาชีพ
•ข้าราชการบำนาญ

ประสบการณ์
• รองสารวัตร สารวัตร รองผู้กำกับการสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ทุกจังหวัด
• รองผู้กำกับการวิทยาการจังหวัดนครสวรรค์ และรองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธิ์ไทร และรักษาการในตำแหน่งรองผู้กำกับการหัวหน้า
ที่อำเภอนาตาล จ.อุบลราชธานี
• ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
• ท.ม.

แฟ้มบุคคล

กลับหน้าแรก
Free Web Hosting